ቋንቋ ይምረጡ፡-

ከፍተኛ ትክክለኛነት የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 25SS 35SS 41SS 40SS 50SS 60SS 80SS 100SS 120SS ሮለር ሰንሰለት ለምግብ እና ማሸጊያ ኢንዱስትሪዎች

Descriptions of Stainless Steel Roller Chain

አይዝጌ ብረት ሮለር ሰንሰለት አይዝጌ ብረት ሮለር ሰንሰለት

Stainless steel roller chains are mechanical devices that are used to transmit power in rotating shafts by connecting rotating parts with a chain. They are constructed by assembling links together, each consisting of an outer plate, an inner plate, and a roller that rotates between the two plates, held together by pins.

Stainless steel roller chains are made of high-quality steel that has been specially treated to improve its durability and resistance to corrosion. Stainless steel is commonly used in many industries because it offers excellent resistance to rust, acids, and chemicals. The chains are designed to operate in harsh environments such as high temperatures, high moisture, or heavy contamination. They are perfect for applications that require frequent cleaning or exposure to outdoor elements.

Stainless steel roller chains are used in a wide range of applications, including conveyor systems, automotive engines, agricultural machinery, and food processing equipment. They offer a reliable and efficient way of transmitting power between drivetrains, and they are very durable and long-lasting, with a low risk of breaking or malfunctioning. In summary, stainless steel roller chains are essential components in the industrial world, helping to power machinery and equipment in countless applications that require high durability, resistance to corrosion, and reliability in harsh environments.

Stainless Steel Roller Chain Sizes Chart

Single Strand Stainless Steel Roller Chains:

Single Strand Stainless Steel Roller Chains

ሰንሰለት መጠን ፒች (ፒ) ሮለር ስፋት (ወ) ሮለር ዲያሜትር (ዲ) አጠቃላይ ስፋት (ሀ) የሰሌዳ ቁመት (H) የሰሌዳ ውፍረት (ቲ) የፒን ዲያሜትር (ኢ) Weight Per Foot (LBS)
25 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 0.250 " 0.125 " 0.130 " 0.306 " 0.228 " 0.029 " 0.091 " 0.09
35 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 0.375 " 0.188 " 0.200 " 0.456 " 0.356 " 0.050 " 0.141 " 0.22
41 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 0.500 " 0.50 " 0.306 " 0.522 " 0.390 " 0.050 " 0.141 " 0.28
40 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 0.500 " 0.312 " 0.312 " 0.642 " 0.475 " 0.058 " 0.156 " 0.42
50 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 0.625 " 0.375 " 0.400 " 0.794 " 0.594 " 0.079 " 0.200 " 0.68
60 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 0.750 " 0.500 " 0.469 " 0.994 " 0.712 " 0.093 " 0.234 " 0.97
80 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 1.000 " 0.625 " 0.625 " 1.290 " 0.950 " 0.125 " 0.312 " 1.71
100 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 1.250 " 0.750 " 0.750 " 1.578 " 1.188 " 0.157 " 0.375 " 2.65
120 የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት 1.500 " 1.000 " 0.875 " 1.966 " 1.425 " 0.189 " 0.437 " 3.79

Double Strand Stainless Steel Roller Chains:

Double Strand Stainless Steel Roller Chains

ሰንሰለት መጠን ፒች (ፒ) ሮለር ስፋት (ወ) ሮለር ዲያሜትር (ዲ) አጠቃላይ ስፋት (ሀ) የሰሌዳ ቁመት (H) የሰሌዳ ውፍረት (ቲ) የፒን ዲያሜትር (ኢ) Weight Per Foot (LBS)
25-2 Stainless Steel Roller Chain 0.250 " 0.125 " 0.130 " 0.606 " 0.228 " 0.029 " 0.091 " 0.18
35-2 Stainless Steel Roller Chain 0.375 " 0.188 " 0.200 " 0.876 " 0.356 " 0.050 " 0.141 " 0.46
40-2 Stainless Steel Roller Chain 0.500 " 0.312 " 0.312 " 1.212 " 0.475 " 0.058 " 0.156 " 0.85
50-2 Stainless Steel Roller Chain 0.625 " 0.375 " 0.400 " 1.504 " 0.594 " 0.079 " 0.200 " 1.37
60-2 Stainless Steel Roller Chain 0.750 " 0.500 " 0.469 " 1.890 " 0.712 " 0.093 " 0.234 " 2.04
80-2 Stainless Steel Roller Chain 1.000 " 0.625 " 0.625 2.440 " 0.950 " 0.125 " 0.312 " 3.41

Triple Strand Stainless Steel Roller Chains:

Triple Strand Stainless Steel Roller Chains

ሰንሰለት መጠን ፒች (ፒ) ሮለር ስፋት (ወ) ሮለር ዲያሜትር (ዲ) አጠቃላይ ስፋት (ሀ) የሰሌዳ ቁመት (H) የሰሌዳ ውፍረት (ቲ) የፒን ዲያሜትር (ኢ) Weight Per Foot (LBS)
25-3 Stainless Steel Roller Chain 0.250 " 0.125 " 0.130 " - 0.228 " 0.029 " 0.091 " 0.27
35-3 Stainless Steel Roller Chain 0.375 " 0.188 " 0.200 " 1.262 " 0.356 " 0.050 " 0.141 " 0.70
40-3 Stainless Steel Roller Chain 0.500 " 0.312 " 0.312 " 1.776 " 0.475 " 0.058 " 0.156 " 1.27
50-3 Stainless Steel Roller Chain 0.625 " 0.375 " 0.400 " 2.222 " 0.594 " 0.079 " 0.200 " 2.05
60-3 Stainless Steel Roller Chain 0.750 " 0.500 " 0.469 " 2.794 " 0.712 " 0.093 " 0.234 " 3.02
80-3 Stainless Steel Roller Chain 1.000 " 0.625 " 0.625 " 3.582 " 0.950 " 0.125 " 0.312 " 5.10

Stainless Steel Roller Chain Components

Stainless steel roller chains are commonly used in a wide range of industrial applications due to their high strength and durability. These chains typically consist of several interlocking components, including:

1. Rollers: The stainless steel roller chain rollers are cylindrical components that roll along the chain’s teeth or sprockets to facilitate the movement of the chain.

2. Pins: The stainless steel roller chain pins are the cylindrical components that hold the rollers in place, and allow them to rotate.

3. Bushings: The stainless steel roller chain bushings are cylindrical components that provide additional support to the pins and rollers, reducing wear and extending the life of the chain.

4. Plates: The stainless steel roller chain plates are the flat metal components that connect the pins and bushings, and are the primary load-bearing elements of the chain.

5. Connecting links: The stainless steel roller chain connecting links are the components that connect the two ends of the chain, and are typically removable for maintenance or repair.

All of these components are made from high-strength stainless steel alloys to resist corrosion, wear, and damage from exposure to harsh environments. When properly lubricated and maintained, stainless steel roller chains can last for many years even in challenging operating conditions.

Stainless Steel Roller Chain Pin Link Stainless Steel Roller Chain Roller Link
Stainless Steel Roller Chain Pin Link Stainless Steel Roller Chain Roller Link

Stainless Steel Roller Chain Characteristics

Stainless steel roller chains are mechanical power transmission components consisting of interconnected links that are powered by a sprocket or a gear. Here are some characteristics of stainless steel roller chains:

(1) Corrosion resistance: Stainless steel roller chains are highly resistant to corrosion due to their material construction, making them ideal for use in harsh and corrosive environments.

(2) Strength and durability: Stainless steel roller chains are incredibly strong and durable, making them ideal for long-term use in heavy-duty applications.

(3) High-temperature resistance: Stainless steel roller chains can withstand high temperatures without losing their strength or integrity.

(4) Minimal maintenance: Stainless steel roller chains require minimal maintenance due to their self-lubricating property, which results in reduced wear and tear, increased lifespan, and decreased replacement costs.

(5) Quiet operation: Stainless steel roller chains operate quietly, making them an excellent choice for use in noise-sensitive applications.

(6) Wider range of operating speeds: Stainless steel roller chains are capable of operating effectively at a wider range of speeds than other chains, making them ideal for high-speed applications.

Overall, stainless steel roller chains are highly regarded for their strength, durability, corrosion resistance, and a wider range of operating speeds compared to other chains.

Stainless Steel Roller Chain Characteristics Stainless Steel Roller Chain Characteristics

Stainless Steel Roller Chain Material

The stainless steel roller chain is made from high-quality stainless steel material which has a minimum of 10% chromium content by mass. This material provides excellent corrosion resistance, high strength, and durability making it ideal for use in harsh environments where moisture, chemicals, and extreme temperatures are present. The most commonly used stainless steel grades for roller chain applications are AISI 304 and AISI 316. AISI 304 has good corrosion resistance and is suitable for general-purpose applications, while AISI 316 provides superior corrosion resistance and is recommended for use in highly corrosive environments. Both grades have similar mechanical properties, making them suitable for a wide range of አይዝጌ ብረት ሰንሰለት applications. Stainless steel roller chains are commonly used in food processing, pharmaceutical, and chemical industries, as well as in outdoor applications where rust and corrosion are a concern.

Stainless Steel Roller Chain Applications Industry

Stainless steel roller chains offer numerous benefits over their carbon steel counterparts, such as resistance to corrosion and rust. As a result, stainless steel roller chains are often used in industries that require elevated levels of hygiene, heavy-duty or outdoor applications. Here are some common applications of stainless steel roller chains:

(1) Food Processing: Stainless steel roller chains are widely used in food processing industries due to their corrosion resistance and easy cleaning capabilities. They can withstand harsh cleaning chemicals and hot water during the cleaning process.

(2) Packaging Industries: Stainless steel roller chains are ideal for packaging industries where they are exposed to high humidity, moisture or acids. They offer a longer life span compared to carbon steel chains.

(3) Marine and Offshore Industry: The salty and corrosive environment of marine and offshore industries causes many materials to deteriorate over time. Stainless steel roller chains offer excellent resistance to saltwater and other harsh environmental conditions.

(4) Pharmaceutical and Medical Industry: Stainless steel roller chains are widely used in the pharmaceutical and medical equipment industry due to their high hygiene standards, long life span, and non-toxic properties.

(5) Industrial Machinery: Stainless steel chains are used in industrial machinery in heavy-duty applications such as construction equipment, coal mining, and oil refineries.

In summary, stainless steel roller chains are durable, reliable, and can withstand harsh environments, making them ideal for use in various applications ranging from food processing to industrial machinery.

Stainless Steel Roller Chain Applications Industry Stainless Steel Roller Chain Applications Industry

የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት Sprockets

Stainless steel roller chain sprockets are essential components in power transmission systems. They are circular-shaped wheels with teeth that mesh with the ሮለር ሰንሰለት to transmit rotational motion between two shafts. The teeth on the sprocket fit into the gaps or spaces between the rollers on the chain, allowing them to rotate together.

Stainless steel roller chain sprockets are typically made of durable, anti-corrosion stainless steel material, which makes them ideal for use in harsh industrial environments. They are also available in a range of sizes and tooth configurations to suit different applications.

Some of the key features and benefits of አይዝጌ ብረት ሮለር ሰንሰለት ጫፎች ያካትታሉ:

1. High Strength and Durability: Stainless steel sprockets are designed to provide maximum strength, durability, and resistance to corrosion, making them ideal for use in tough industrial environments.

2. Compatibility: They are designed to work seamlessly with roller chains of the same pitch and roller diameter, ensuring compatibility and efficient power transmission.

3. Reduced Wear and Tear: Stainless steel sprockets can reduce wear and tear on the chains, thereby increasing their lifespan and reducing maintenance costs.

4. Easy to Install: They are easy to install and replace, saving time and effort during maintenance or repair.

Overall, stainless steel roller chain sprockets are a reliable and cost-effective solution for power transmission systems that require high strength, durability, and resistance to corrosion.

የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት Sprockets የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት Sprockets
የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት Sprockets የማይዝግ ብረት ሮለር ሰንሰለት Sprockets

በYjx ተስተካክሏል።